logo

Kontakta oss:

Kontakta oss pƄ telefon: +46 (0)8 739 32 00

  • Svenska
  • English
Boka din resa här...

Stockholm - Uppsala - Gävle - Sundsvall - Östersund - Järpen - Undersåker - Åre Björnen - Åre Station - Åre Fjällby - Tegefjäll - Duved

ÅreBussen Allmänna villkor

Bagage

Totala bagagevikten per betalande resenär är max 25 kg. Maximalt värde på bagaget får inte överstiga 9000 SEK. Handikapphjälpmedel såsom rullstol och kryckor är undantaget beloppsgräns. Maximalt två (2) väskor per resenär samt ett skid-/snowboardpaket och pjäxbag får tas med i bussens lastutrymme. Ömtåligt bagage samt bagage som kan skada medresenärs bagage ska vara väl emballerat. Bagage som är farligt eller som kan orsaka avsevärd olägenhet, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen samt vapen får inte medföras. Observera att värdeföremål eller kontanter ej får förvaras i bussens lastutrymme. Resgods (det som överstiger enligt ovan) medtages i mån av utrymme enligt särskild taxa. Handikapphjälpmedel såsom rullstol och kryckor räknas ej som specialbagage och får medföras utan avgift. Kontakta alltid ÅreBussen på 08-739 32 00 eller via kontaktformulär senast 7 dagar innan avresa. Se till att bagaget är ordentligt emballerat så att det inte skadas eller skadar dina medpassagerares bagage. Ett (1) handbagage får tas med inne i bussen med max mått 40x30x20 cm. Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid några utgångar. Handbagage skall placeras under stolen framför eller på bussens hatthyllor. Handbagage som placeras på säten skall vara väl rengjort och fästas med bälte. Värdeföremål som till exempel dator, surfplatta, mobiltelefon, plånbok etc får inte lämnas utan uppsikt ens under kortare stunder. Det är resenärens skyldighet att märka bagage med namn, adress och telefonnummer. Kontrollera noga vid avstigning att du har rätt bagage. Det är resenärens skyldighet att ovanstående villkor uppfylls och är medveten om att bagaget förvaras i ett utrymme som inte ÅreBussen hela tiden har full kontroll över. Förlorat, skadat eller stulet bagage ersätts ej av ÅreBussen om skadan/förlusten orsakas av resenärens oaktsamhet. I händelse av förlust skada som orsakats av olycka som inträffat till följd av användning av bussen eller oaktsamhet från ÅreBussens sida utgår ersättning enligt gällande rätt.

Resan

Bekväma långfärdsbussar försedda med fällbara stolar, säkerhetsbälten, bra utrymmen, toalett, eluttag och ofta trådlöst internet gör resan med ÅreBussen behaglig. Vid låg beläggning kan mindre fordon komma att användas med lägre standard. ÅreBussen äger även rätt att omboka resenär, med viss tidsförskjutning, till annat färdmedel fram till 72 timmar innan avresa. Om resenären i så fall istället väljer att avboka resan återbetalas hela ÅreBussens biljettpris. Vid för få bokade resenärer äger ÅreBussen rätt att ställa in turen 5 dagar före avresa och återbetala biljett.

Resa med barn

Alla barn har rätt till eget säte. ÅreBussen tar inte särskilt ansvar för barn som reser utan målsman. ÅreBussen rekommenderar att barn upp till 6 års ålder sitter i barnstol. Barnstol finns att hyra och bokas i samband med bokningen av resan. Uppge barnets ålder och vikt.

Djur

Det är normalt ej tillåtet att ta med sällskapsdjur ombord på våra bussar. Undantaget är arbetshundar för till exempel synskadade. ÅreBussen kan dock göra undantag för mindre sällskapsdjur som reser i väska eller bur mot särskild taxa.

Hittegods

Om föremål och bagage glöms kvar kan resenären kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär på hemsidan.

Hjälp för resenärer med särskilda behov

ÅreBussens policy är att i största möjliga mån hjälpa alla resenärer till en behaglig och trivsam resa. Om du har särskilda behov, exempelvis på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, nedsatt hörsel m.m. kan du kontakta ÅreBussen på telefon 08-739 32 00. Kontakta oss senast 7 dagar innan den aktuella resan för att vi på bästa sätt ska kunna planera resan för dig. Vi kan kanske inte alltid uppfylla alla de behov som kan uppstå men vi ska göra så gott vi kan.

Hållplatser, tidtabell

ÅreBussen stannar endast vid de hållplatser som finns angivna i tidtabellen. ÅreBussen äger rätt att inte angöra hållplats utan bokad resenär. Det är därför mycket viktigt att resenären finns vid hållplatsen enligt bokningsbekräftelsen. Om resenär vill byta hållplats måste detta meddelas ÅreBussen senast 24 timmar innan avresa. Tidtabellen anger tidigaste avgångstid från respektive hållplats. Väder och trafikstörning kan dock påverka resans tid. Vid större försening (mer än 30 minuter) försöker vi kontakta er på mobiltelefon.

Biljetter och betalning

Bokning och betalning sker via ÅreBussens webplats (www.arebussen.se) eller hos ÅreBussens återförsäljare senast 5 dagar före avresa. Senare bokning kan göras via telefon eller email. I mån av plats kan biljett köpas på bussen i anslutning till avgång till fullt pris samt ett tillägg på 50 SEK. Som biljett gäller ditt bokningsnummer och namn alternativt kontantbiljett. Biljetten skall sparas under hela resan och kunna uppvisas vid kontroll. Om passagerare vid en kontroll inte kan uppvisa en giltig biljett debiteras maximala biljettpriset för hela sträckan. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten/bekräftelsen överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats. Om bokad resenär ej infinner sig, äger ÅreBussen rätt att nyttja platsen.

Grupper (mer än 25 personer)

Kontakta oss för en offert.

Om- och Avbokning

Återbetalning vid avbokning av resan enligt följande villkor:

Vid återbetalning tas en administrativ avgift ut på 50 SEK.

Prissättning

Våra priser på resor styrs av tillgång och efterfrågan och vi tillämpar i vissa fall dynamisk prissättning. Detta innebär att priset kan variera.

Rabatt

Rabatterbjudanden kan förekomma och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Reklamation

Reklamation ska ske kortfattat och skriftligt inom tre (3) månader från aktuell resdag och skickas in via endera per brev eller via kontaktformuläret på webbplatsen. Reklamationen kan komma att behöva kompletteras med kvitton.

Restidsgaranti

Restidsgarantin gäller vid försening med mer än 50 minuter beroende på fel på buss eller brister i planeringen eller annat fel som ÅreBussen direkt kan påverka. Den gäller inte vid försening som hänför sig till trafikstörningar beroende på dåligt väglag, dåligt väder, olyckshändelse, problem vid busstationer eller annan yttre omständighet eller vid försening som beror på annan extern händelse som ÅreBussen inte kan påverka. Vid de tillfällen restidsgarantin träder in, enligt villkoren ovan, ersätts kunden med en (1) fri enkel resa motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället. Är förseningen mer än två timmar ersätts kunden med två (2) fria enkelresor motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället.

Trivsel ombord

Alla bussar är rökfria, även på toaletterna. Mobiltelefon, bärbar dator, mp3-spelare etc. får användas ombord. Tänk dock på att visa hänsyn till medresenärerna. På nattbussarna är det många som vill sova och ha det lugnt kring sig. Vänligen respektera detta. Förtäring av alkoholhaltiga drycker är inte tillåtet ombord för allas trivsel och säkerhet. Chauffören eller annan personal har rätt att avvisa den som stör sina medresenärer, uppträder berusad eller på annat sätt stör ordningen. Resenär som avvisats äger inte rätt till återbetalning av resans pris. Vidare resa/transport ordnas och bekostas av avvisad resenär. Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella tryckfel.

Trevlig resa!

Resdagar från Stockholm

2017

2018

Resdagar från Duved/Åre/Östersund

2017

2018

Medlem i:

Sveriges Bussfössföretag